Adatvédelmi Tájékoztató Sütikezelés

Adatvédelmi Tájékoztató Sütikezelés

    • A weboldalon alkalmazott további sütik vonatkozásában: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás sütik használatával összefüggésben megvalósuló adatkezelésről

     Az ABAKUSZ GOLD Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

     Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

     Adatkezelő megnevezése: ABAKUSZ GOLD Kft.

     Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-995831

     Adatkezelő adószáma: 24211895-2-13            

     Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Munkácsy u. 2. 

     Adatkezelő e-elérhetősége: +36 20 944 7677, info@treevision.org

     Adatkezelő képviseletére jogosult: Dr. Tábor István, ügyvezető és Kende Judit igazgató együttesen 

     Az adatkezelés folyamatának leírása:

     Az Adatkezelő saját honlappal rendelkezik, mely honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg.

     Amikor a látogató a https://treevision.hu/ weboldalt meglátogatja, az Adatkezelő egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyez el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. A cookie-k a weboldal megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

     A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.

     Az Adatkezelő által alkalmazott sütik típusai: 

     Elengedhetetlen munkamenet sütik: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt a látogató. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható, ezek nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát, űrlapok kitöltését.

     Statisztikai célú sütik: Ezek a sütik a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják honlapját. Ezen sütik által gyűjtött információk különösen arra vonatkoznak, hogy a látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb. 

     Hirdetési célú sütik: Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a honlapon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel. 

     Social média sütik: Ezeknek a sütiknek a célja a honlapon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára, például amikor a látogató a honlapról tartalmat oszt meg valamelyik közösségi média szolgáltatáshoz kapcsolódó felületen, vagy összekapcsolja a fiókját közösségi tartalmakkal, vagy amikor a közösségi média szolgáltató által biztosított kiegészítő programokon keresztül a közösségi média szolgáltató által tárolt tartalmak jelennek meg a weboldalon.

     Más, harmadik féltől származó külső sütik: A Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik ezen cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ linken keresztül érhető el bővebb információ. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

     A böngésző sütik beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása:

     A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

     Az Adatkezelő felhívja látogatói figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

     Az adatkezelés célja:

     • Elengedhetetlen munkamenet sütik tekintetében: A honlap megfelelő működésének biztosítása.
     • Statisztikai célú sütik vonatkozásában: Felhasználói élmény javítása.
     • Hirdetési célú sütik tekintetében: A honlapon az adott látogató számára releváns hirdetések megjelenítése.
     • Social média sütik vonatkozásában: A honlapon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára.

      

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Az elengedhetetlen munkamenet sütik tekintetében: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

     Az Adatkezelő jogos érdekét megalapozza, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelennének meg ezzel lehetetlenné téve a honlap használatát, űrlapok kitöltését.

      

     

    Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

    A tárhely szolgáltatást a NEXT LAB Net Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 19. Fsz. 2. ajtó), mint adatfeldolgozó látja el.

    Az Adatkezelő részére webfejlesztési szolgáltatást nyújt adatfeldolgozóként Rácz Csaba e.v. (4241 Bocskaikert, Diófa út 42.).

    Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

    Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

     

    A személyes adatok tárolásának időtartama:

    Az érintett az Adatkezelő weboldaláról származó cookie-kat maga is törölheti böngészőjén keresztül, vagy kérheti az Adatkezelőtől a weboldaláról származó cookie-k törlését, ennek hiányában:

    • Az elengedhetetlen munkamenet sütik a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakig tárolódnak, azután törlésre kerülnek.
    • A weboldalon alkalmazott további sütik megmaradnak a böngésző bezárása után is, egészen az élettartamuk végéig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azután törlésre kerülnek.

     

    Automatizált döntéshozatal ténye:

    Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

     

    Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

    Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

     

    Az elengedhetetlen munkamenet sütik tekintetében:

    • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, tehát élhet hozzáféréshez való jogával,
    • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
    • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
    • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
    • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
    • jogorvoslattal élhet.

     

    A weboldalon alkalmazott további sütik vonatkozásában:

    • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, tehát élhet hozzáféréshez való jogával,
    • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
    • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
    • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
    • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
    • élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
    • jogorvoslattal élhet.

     

    Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

    Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

    Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

    Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!